Wanneer bedrijfsmaatschappelijk werk?

Onderstaande situaties zijn voorbeelden, waarbij ik als bedrijfsmaatschappelijk werker begeleiding kan bieden:

Voor de werknemer

 • Vastlopen in uw functie
 • Problemen in de onderlinge communicatie
 • Gebrek aan motivatie, zingevingsvragen gerelateerd aan uw loopbaan
 • Conflicten en tegengestelde belangen op de werkvloer
 • Bij burn-out, overspannenheid of overheersende stressklachten
 • Advisering bij financiĆ«le problemen en verwijzing naar schuldhulpverlening
 • Samenwerkingsproblemen en ongewenste omgangsvormen
 • Bij re-integratie vanuit ziekteverzuim
 • Voorbereiding op pensionering of afkeuring WIA/WGA.

Voor de werkgever

 • Verminderd functioneren, disfunctioneren van een personeelslid
 • Verstoorde werkrelaties in een team
 • Aanpassingsproblemen bij functieverandering, overplaatsing, organisatieverandering.
 • Adviseren van het management bij (signalen uit) individuele gesprekken ten aanzien van het
 • welbevinden van medewerkers
 • Coaching aan leidinggevenden voor een effectieve aanpak van psychosociale vraagstukken
 • Snelle re-integratie van terugkomende werknemers

Vertrouwen

De werkgever en werknemer kunnen vertrouwen op mijn onafhankelijke positie bij het vinden van een oplossing.