Bedrijfsmaatschappelijk werk voor werkgevers

Werknemers zijn voor de werkgever een belangrijk factor voor het succes van een bedrijf of organisatie. Ze zijn van betekenis bij het behalen van een beter resultaat. Vier redenen om te investeren in werknemers:

  • Ieder individu draagt bij tot een beter resultaat. Innovatie, weten we uit de agologie en bedrijfskunde, is vaak ontstaan door inzet van en een nieuw inzicht bij één persoon.
  • Ieder goed draaiend team werknemers vergroot de winstkans. Vergelijk het met het belang van een samenwerkend team roeiers dat door de branding moet komen, dat koers moet houden, om het doel te bereiken.
  • Werknemers aan wiens welzijn aandacht wordt besteed, zijn meer loyaal aan hun werkgever. Dat vertaalt zich onder andere uit in grotere productiviteit en lagere verzuimcijfers.
  • Investeren in werknemers zorgt ervoor dat zij flexibel blijven en daardoor meer mobiliteit aankunnen. In de huidige bedrijfsvoering is dit een gewenste situatie.

Bedrijfsmaatschappelijk werk past in een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Vertrouwen

De werkgever en werknemer kunnen vertrouwen op mijn onafhankelijke positie bij het vinden van een oplossing.