• U bent hier: Home
 •  / Psychosociale hulpverlening

  Psychosociale hulpverlening

  Bij psychosociale hulpverlening gaan we uit van heel de mens. Lichaam en geest wordt als één geheel gezien. Dat geldt ook voor de verschillende leefsferen, waarin iemand zich bevindt. Privé, werk, thuis of buitenshuis.
  U zult ervaren dat er zeer persoonlijk en op meerdere terreinen aandacht is om uw welzijn te vergroten. Aansluiting bij reguliere hulpverleningsprocessen en tegelijkertijd voldoende oog houden voor de persoonlijke omstandigheden maakt deze vorm van hulpverlening uniek in zijn soort.

  Vanuit de persoonsgerichte benadering

  Een persoonsgerichte benadering en een integrale insteek helpt om vrij te durven kijken naar vragen en problemen. Wat vertelt bijvoorbeeld de pijn in mijn lichaam mij? Wat maakt dat ik me vaak somber voel? Wat zegt het mij dat ik in relaties tegen bepaalde patronen aanloop? Wat zijn de diepere drijfveren in mijn leven? Wat geeft mij zin in het leven?
   
  Wanneer u voor deze vorm van hulpverlening kiest werken we met uw verschillende identiteiten. Denk aan uw sociale, maatschappelijke, persoonlijke en spirituele identiteit. Er is ruim aandacht voor de zoektocht, die persoonlijk nodig is om uw identiteit te leren kennen en uit te dragen. Tijd en ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling is het uitgangspunt bij psychosociale hulpverlening, waar er in het 'echte' leven juist vaak resultaat, (daad)kracht en succes wordt verlangd. We erkennen dat verschil, halen de druk eraf om toe te werken naar meer tevredenheid over uw welzijn en uw leven. 
   
  Een mens is een sociaal wezen. Relaties kunnen ingewikkeld worden. Verbinding voelen met anderen en ertoe doen voor een ander kan uit het zicht verdwijnen. Eenzaamheid doet niemand goed. Conflicten, verwijdering kan enorm pijn doen. 
  Als aanvulling op de psychosociale hulpverlening ben ik mij gaan scholen tot systeemtherapeut.

  Interventies

  Mijn psychosociale hulpverlening biedt een breed scala aan interventies. Het kan een zeer concreet advies zijn, maar even zo goed kan een meditatie of associatie-oefening helpend zijn om in verbinding te komen met het eigen systeem van lichaam en geest en met uw omgeving. 

  Bij deze hulpverlening is het belangrijk dat de cliënt zich prettig voelt bij de vorm van hulpverlenen. We stemmen dat samen af. Het uitgangspunt bij psychosociale hulpverlening is dat we persoonsgericht werken.
  Bij systeemcounseling staan we stil bij relaties, die u onderhoudt. Een belangrijk gegeven binnen relaties is communicatie; samen staan we stil bij de taal die gesproken wordt. Wat het met een ieder doet. Waar het actie en beweging heeft, maar ook wanneer het stokt of stil komt te staan. Of de relatie doet opvlammen. De relaties passen bij omstandigheden in een context. We kijken dus ook hierbij integraal naar alles wat een rol speelt. Het is immers van invloed.
   
  Bij LVPW ben ik geregistreerd als psychosociaal therapeut.  Als Registertherapeut van LVPW val ik onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

  Samen onderzoeken

  Hulpverlening is samen oplopen; de tijd nemen om persoonlijke relaties en situaties zorgvuldig in beeld te brengen. Vervolgens toewerken naar een gewenste balans in uw leven.
  Neem contact met mij op »

  Heel de mens

  Bij psychosociale hulpverlening kijken we integraal. We gaan uit van een samenhang en wisselwerking tussen elementen van zorg, een samenhang tussen lichaam en geest; tussen u en uw relaties.