• U bent hier: Home
 •  / Systeemcounseling

  Systeemcounseling

  Systeemcounseling is een vorm van hulpverlening, waarbij we werken met uw situatie en uw relaties. Ieder mens verkeert in verschillende kringen(systemen). De een heeft meer kringen  dan de ander. Denk bijvoorbeeld aan uw rol als partner, werknemer, gezinslid, ouder, kind, mantelzorger, verenigingslid. 
  Terwijl we in de huidige samenleving veel bezig zijn met individuele ontwikkeling, wordt soms vergeten hoeveel we worden gevormd door contacten en relaties. jr wordt iemand en leert jezelf kennen in relatie met elkaar. Het helpt om je eigen functioneren te verstaan in het licht van contacten, die u aangaat en wat zich daarin afspeelt. 
  Systeemcounseling kan geboden worden aan een individu, paren en gezinnen.   Uiteraard kan systeemcounseling ook in organisaties worden toegepast.

  De druppel en de golf

  "In een druppel bevindt zich de kracht van een golf". Dit beeld vertelt goed wat er allemaal kan en waar kracht te vinden is.  Er is oog voor de ene druppel en ook voor zijn unieke intrinsieke kracht, waarmee hij een golf in beweging kan zetten, die van invloed kan zijn. Ieder situatie vraagt iets anders.  Iets 'kleins' in uw leven kan toch van grote invloed zijn en een last bezorgen. Zelfs een kleine verandering aanbrengen kan ook voor verbetering zorgen voor alle betrokkenen. 
  We hebben elkaar als mens nodig. Van geboorte tot de dood.  Ieder levenspad kent ontmoetingen. In verschillende rollen, in verschillende fasen van ons leven.  Er ontstaat als vanzelf een communicatie, die bekend en vertrouwd is. Wanneer het samenleven of -werken langer aanhoudt ontwikkelen mensen patronen in hun omgang. Het is ongemerkt vanzelfsprekend geworden. Deel van de groep zijn en ondertussen ook verschillen van de groep kan op bepaalde momenten in uw leven een opgave worden. Als dit lastig is en het levert u persoonlijk problemen op, kan systeemcounseling helpen.  Uw relatie kan bv veranderen, doordat er tegenslag komt of doordat de invulling ervan is veranderd. In een gezin kan  een situatie ontstaan, waardoor het niet meer goed loopt. Dan komen gezinsleden in de knel en kan er met systeemcounseling naar herstel worden toegewerkt. 
  Systeemcounseling heeft zowel oog voor de meest voorkomende relaties in de samenleving als ook voor de meer onbekende vormen. U kunt veel tijd aan maatschappelijke relaties besteden zoals bv werk of een vereniging, vrijwilligersclub en kerk. Het kan ook zijn dat u daar juist minder mee bezig bent. Het zegt niet altijd iets over wat u waardevol vindt. 
  Bijzondere aandacht vraagt chronische ziekte, waardoor er in een gezin voor alle gezinsleden blijvend iets verandert. Ziekte speelt ongewenst een rol in het gezin. Systeemcounseling helpt om in een dergelijke langdurige situatie ruimte te nemen voor het verlies, voor de uniciteit van ieder gezinslid en voor de (mogelijk veranderde) onderlinge relaties. 

   

  durf de kust uit het oog te verliezen

  Hulp zoeken, in therapie gaan: Dat doet u niet zomaar. Veel is er vaak al geprobeerd en soms is met familie- en vrienden naar oplossingen gezocht. Door therapie aan te gaan durft u het bekende los te laten en gaat u op zoek naar iets anders.
  Bij complexe situaties lukt het nu niet meer om er zelf goed uit te komen.  Systeemcounseling helpt stil te staan bij verschillende situaties, welke woorden eraan gegeven worden, wie erbij betrokken is en welk verhaal ieder met zich meedraagt. Er ontstaat een andere kijk op het geheel. Dat vraagt om los te gaan staan van hoe u er op dat moment in staat. 

  Bij systeemcounseling zult u ervaren dat niet alleen u verandert, maar ook uw omgeving. 

  In woorden kun je wonen

  We staan stil bij de relaties, die u onderhoudt. Een belangrijk gegeven binnen relaties is de taal die men spreekt. Daarom nemen we dat mee in het veranderproces. Welke woorden worden gebruikt? In welke betekenis worden ze gebruikt en welke geschiedenis kent een verhaal. Wat doet de taal met een ieder? Waar brengt het actie en beweging? Wanneer stokt het spreken? Of is/ blijft het stil? In een relatie kunnen woorden opeens diep raken. Taal en dus de relatie past zich ongemerkt aan een situatie aan. Maar taal bepaalt ook een situatie. Het doet ertoe wat en hoe u spreekt. Het is van invloed.

  Verbinding

  Systeemcounseling kunt u zien als het uit een cirkel stappen van ik en jij, wij en zij. Vervolgens oog krijgen voor verbindingen tussen ik, jij, wij en zij. 

  »