• U bent hier: Home
 •  / Systeemcounseling

  Systeemcounseling

  Systeemcounseling is een vorm van hulpverlening, waarbij we werken met uw situatie en uw relaties. Ieder mens verkeert in verschillende kringen(systemen). Denk bijvoorbeeld aan uw rol als partner, werknemer, gezinslid, ouder, kind, mantelzorger, verenigingslid. 
  Terwijl we in de huidige samenleving veel bezig zijn met individuele ontwikkeling, wordt soms vergeten hoeveel we worden gevormd door contacten en relaties met anderen. U wordt iemand en leert uzelf kennen in de relaties met elkaar. Het helpt om uw eigen functioneren te verstaan in het licht van contacten, die u aangaat en wat zich daarin afspeelt. 
  Systeemcounseling kan geboden worden aan een individu, paren en gezinnen.   Uiteraard kan systeemcounseling ook in organisaties worden toegepast.
  Ik werk als geregistreerd systeemtherapeut, ben lid van NVRG - Nederlands Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Naast mijn praktijk werk ik als systeemtherapeut bij GGZ Breburg

  De druppel en de golf

  "In een druppel bevindt zich de kracht van een golf". Dit beeld vertelt goed wat er allemaal kan en waar kracht te vinden is.  Er is oog voor de ene druppel en ook voor zijn unieke intrinsieke kracht, waarmee hij een golf in beweging kan zetten, die van invloed kan zijn. Ieder situatie vraagt iets anders.  Iets 'kleins' in uw leven kan toch van grote invloed zijn en een last bezorgen. Zelfs een kleine verandering aanbrengen kan ook voor verbetering zorgen voor alle betrokkenen. 
  We hebben elkaar als mens nodig. Van geboorte tot de dood.  Ieder levenspad kent ontmoetingen. In verschillende rollen, in verschillende fasen van ons leven.  Er ontstaat als vanzelf communicatie tussen mensen, die bekend en vertrouwd wordt. Wanneer het samenleven of -werken langer aanhoudt, ontwikkelen mensen patronen in hun omgang. Het is ongemerkt vanzelfsprekend geworden. Deel van de groep zijn en er ondertussen ook van verschillen kan op bepaalde momenten in uw leven een opgave worden. Als dit lastig is en het brengt persoonlijk problemen met zich mee, dan kan systeemcounseling helpen.  Uw relatie kan bv veranderen, doordat er tegenslag komt of doordat de invulling ervan is veranderd. In uw gezin kan  een situatie ontstaan, waardoor het niet meer goed loopt. Dan komen gezinsleden in de knel en kan er met systeemcounseling naar herstel worden toegewerkt. 
  Systeemcounseling heeft zowel oog voor de meest voorkomende relaties in de samenleving als ook voor de meer onbekende vormen. U kunt bv. veel tijd aan maatschappelijke relaties besteden zoals werk of een vereniging, vrijwilligersclub en kerk. Het kan ook zijn dat u daar juist minder mee bezig bent. Het zegt niet altijd iets over wat u waardevol vindt. 
  Bijzondere aandacht vraagt chronische ziekte, waardoor er in een gezin voor alle gezinsleden blijvend iets verandert. Ziekte speelt ongewenst een rol in het gezin. Systeemcounseling helpt om in een dergelijke langdurige situatie ruimte te nemen voor het verlies, voor de uniciteit van ieder gezinslid en voor de (mogelijk veranderde) onderlinge relaties. 

   

  Durf de kust uit het oog te verliezen

  Hulp zoeken, in therapie gaan: Dat doet u niet zomaar. Veel is er vaak al geprobeerd en soms is met familie en vrienden naar oplossingen gezocht. Door therapie aan te gaan durft u het bekende los te laten en gaat u op zoek naar iets anders.
  Bij complexe situaties lukt het  niet meer om er zelf goed uit te komen.  Systeemcounseling helpt stil te staan bij verschillende situaties; welke woorden eraan gegeven worden; wie erbij betrokken is en welk verhaal ieder met zich meedraagt. Er ontstaat een andere kijk op het geheel. Dat vraagt om los te gaan staan van hoe u er op dat moment in staat. 

  Bij systeemcounseling zult u ervaren dat niet alleen u verandert, maar ook uw omgeving. 

  Verbinding

  Systeemcounseling lijkt op het uit een cirkel stappen van ik en jij, wij en zij. Vervolgens oog krijgen voor verbindingen met elkaar, erop durven varen en er samen kracht uit halen.    »