Bedrijfsmaatschappelijk werk voor werknemers

Wanneer u ziek bent geworden vanwege uw werk of vanwege de situatie thuis kan mijn begeleiding u weer op weg helpen. Problemen die zich kunnen voordoen zijn: werkdruk, reorganisatie, functiewijziging, werkloosheid, samenwerking, situatiewijziging na pensionering, balans vinden tussen werk en privé.

Ik help u te onderzoeken welke invloed u hebt op de situatie, welke relaties van belang zijn en welke persoonlijke keuzes u kunt maken om weer in evenwicht te komen en energiek te functioneren. Dit kan in verschillende stadia worden ingezet: preventief, bij verzuim of bij re-integratie.

Vertrouwen

De werkgever en werknemer kunnen vertrouwen op mijn onafhankelijke positie bij het vinden van een oplossing.