Over Petry

In 1970 werd ik geboren in Nieuwdorp, een klein dorp in gemeente Borsele, provincie Zeeland. Als kind heb ik menig uur aan zee doorgebracht, op de scheiding van water en land.

Het strand

Het strand is voor mij een inspiratiebron met zijn open systeem, waar ik ruimte voel en nieuwe perspectieven zie. Het wordt zichtbaar in de weide blik over water en zand; de dynamiek van eb en vloed en het spel van wind, zee en zon. Maar ook door de mensen met spel; in beweging of juist niet; in diversiteit van jong tot oud. Zij geven me de ervaring van ruimte en mogelijkheden. Ik ervaar er variatie en diversiteit. Alsof het verhoudingsgewijs klopt. 

Stijl van werken

Mijn stijl van werken kenmerkt zich door samen met iemand op te lopen, details in diens leven in beeld te brengen en naar een verbetering toe te werken. Het is een spel van verbinding aangaan en krachten bundelen. Alleen wanneer we samen vaststellen dat we elkaar begrijpen kan er ruimte komen voor iets anders of iets nieuws. Daarbij heb ik oog voor de eigenheid van de klant en diversiteit van oplossingen. Het realiseren van herstel vraagt zorgvuldigheid in werken, waarbij we voldoende tijd en aandacht creeren. 

Ik ben geregistreerd bij het Registerplein, bij beroepsvereniging NVRG, LVPW en RBCZ.

Werkervaring

Na een studie PABO in Middelburg heb ik een aantal jaren als basisschoolleerkracht gewerkt. Daarna heb ik een switch gemaakt naar de hulpverlening. Ik begon in de verstandelijk gehandicaptenzorg (5 jaar). De opleiding psychosociaal werkende op de SPSO te Utrecht gaf mij scholing in zowel erkende als alternatieve hulpverlening.
Vanaf 2002 werkte bij SMO 's Hertogenbosch als maatschappelijk (vrouwenopvang en crisisopvang). Voor Steunpunt Huiselijk geweld was ik 3 jaar als frontoffice medewerker. Tussentijds volgde ik de opleiding Bedrijfsmaatschappelijk werk vanuit mijn interesse voor hulpverlening als ondersteuning in werk en carierre.
In 2010 maakte ik een overstap naar psychiatrie. Bij RIBW Brabant werkte ik als zorgbemiddelaar: aanmelding, intake en plaatsing of start zorg. Daarnaast gaf ik training en coaching. 
In 2016 heb ik de Opleiding Toegepaste Begeleidingsmethodieken en multisystemisch werken afgerond. Een scholing, gericht op communicatie en tussenmenselijke verhoudingen. Ik startte in 2019 de opleiding tot systeemtherapeut. Als systeemtherapeut i.o. heb ik vanaf 2016 op ZZP basis  ambulant gewerkt voor gezinnen en volwassenen.  In 2021 heb ik de overstap gemaakt als systeemtherapeut naar GGZ Breburg. 
Door mijn ervaring in verschillende settings heb ik een brede  basis. Mijn expertise is gericht op diversiteit van mensen, communicatie en relaties in uiteenlopende contexten. 

hulpverlenen

Door samen met u details in uw leven in beeld te brengen ontstaat de mogelijkheid om naar verandering toe te werken.