Over Petry

In 1970 werd ik geboren in Nieuwdorp, een klein dorp in gemeente Borsele, provincie Zeeland. Als kind heb ik menig uur aan zee doorgebracht, op de scheiding van water en land met volop frisse lucht om mij heen.

Het strand

Het strand is voor mij een open systeem, waar ik ruimte voel en nieuwe perspectieven zie. Het komt door de weide blik over water en zand; de dynamiek van eb en vloed en het spel van wind, zee en zon. Maar ook door de mensen met spel; in beweging of juist niet; in diversiteit van jong tot oud. Zij geven me de ervaring van ruimte en mogelijkheden. Ik ervaar er variatie en diversiteit. Voor mij kloppen de verhoudingen daar. Dat inspireert mij in mijn werk.

Stijl van werken

Mijn stijl van werken kenmerkt zich door samen met iemand op te lopen, details in diens leven in beeld te brengen en naar een verbetering toe te werken. Het is een spel van verbinding aangaan en krachten bundelen. Alleen wanneer we samen vaststellen dat we elkaar begrijpen kan er ruimte komen voor iets anders of iets nieuws. Daarbij heb ik oog voor de eigenheid van de klant en diversiteit van oplossingen. Ik vind dat het realiseren van herstel zorgvuldigheid vraagt, samen met voldoende tijd en aandacht. 

Ik ben geregistreerd bij het Registerplein, bij beroepsvereniging NVRG, LVPW en RBCZ.

Werkervaring

Na mijn studie PABO in Middelburg, heb ik een aantal jaren als basisschoolleerkracht gewerkt. Daarna heb ik een switch gemaakt naar de hulpverlening. Ik begon in de verstandelijk gehandicaptenzorg (5 jaar). De opleiding psychosociaal werkende op de SPSO te Utrecht gaf mij scholing in zowel erkende als alternatieve hulpverlening.
In 2002 ging ik werken bij SMO 's Hertogenbosch als maatschappelijk werker bij de vrouwenopvang en crisisopvang. Voor Steunpunt Huiselijk geweld werkte ik 3 jaar als frontoffice medewerker. Tussentijds volgde ik de opleiding Bedrijfsmaatschappelijk werk vanuit mijn interesse voor hulpverlening als ondersteuning bij arbeid.
In 2010 maakte ik een overstap naar psychiatrie. Bij RIBW Brabant werk ik sindsdien als zorgbemiddelaar. Ik ondersteun mensen bij aanmelding, intake en plaatsing of start zorg. Daarnaast geef ik trainingen. 
In 2016 heb ik de Opleiding Toegepaste Begeleidingsmethodieken en multisystemisch werken afgerond. Een scholing, gericht op communicatie en tussenmenselijke verhoudingen. Ik volg sinds 2019 de opleiding tot systeemtherapeut. In mijn hulpverlening werk ik systemisch. 
Door mijn ervaring met verschillende doelgroepen heb ik een brede  basis. Mijn expertise is gericht op diversiteit van mensen, communicatie en relaties in uiteenlopende contexten. 

hulpverlenen

Door samen met u details in uw leven in beeld te brengen ontstaat de mogelijkheid om naar verbetering toe te werken.