Hulp

Als cliƫnt en hulpverlener werken we doelgericht en evalueren regelmatig om resultaten in beeld te krijgen. Iedere situatie vraagt een traject op maat. In algemene zin werk ik met kortdurende behandeltrajecten (maar uiteraard zolang als nodig is).

Een gesprek

Een gesprek is de aanzet om tot verandering te komen. Door samen contexten te onderzoeken, in zeer concrete situaties, worden nieuwe perspectieven zichtbaar. Het proces van gezamenlijk zoeken met elkaar vraagt inspanning. Het is een spannend en uitnodigend proces om op zoek te gaan naar (nieuwe) mogelijkheden.

Methodisch werken

De effecten van het gezamenlijk onderzoek lopen we door na elk gesprek. In de behandeling gebruik ik verschillende methodieken, afhankelijk van de vraagstelling: o.a. systeemtherapie, psychosociale hulpverlening, empowerment, oplossingsgericht werken.

Samen onderzoeken

Hulpverlening is samen oplopen; de tijd nemen om persoonlijke relaties en situaties zorgvuldig in beeld te brengen. Vervolgens toewerken naar een gewenste balans in uw leven.
Neem contact met mij op »